Management

Rolurile din echipă şi cum este perceput liderul în cadrul ei

Mari Pătru › Mar, 2017-09-19 10:08
În fiecare echipă există roluri bine definite și personalități dificile, fiecare având o contribuție semnificativă în atingerea scopului, mai ales în condiții de bună gestionare a fiecărui tip de personalitate în parte. În anul 1969, Dr. Meredith Belbin, cercetător şi teoretician în domeniul managementului, cunoscut în special pentru munca depusă în domeniul managementului echipelor, căuta răspunsul la întrebarea: "Ce stă în spatele performanței sau nereuşitei unei echipe?" Pe parcursul a zece ani, Belbin a studiat care sunt factorii cu efect direct asupra succesului sau eşecului echipelor.

A fost conceput un joc de management care reproducea cu exactitate mediul de afaceri real cu toate variabilele care intervin în luarea deciziei. Membrii echipelor şi contribuțiile lor au fost analizate pe parcursul tuturor etapelor de desfăşurare a experimentului. După mai multe săptămâni de observare atentă, rezultatele fiecărui tip de echipă au fost interpretate.

Belbin definea rolurile într-o echipă ca fiind „tendința de a ne comporta, de a contribui şi relaționa cu ceilalți într-un mod aparte”, raportându-ne la comportamentul şi nu la personalitatea fiecăruia. Pentru a avea o echipă capabilă în a-şi îndeplini eficient scopul, trebuie să ne asigurăm că cele nouă roluri sunt acoperite şi interacționează între ele. Acestea nu sunt neapărat identice cu rolurile efective ale membrilor şi, mai mult decât atât, o persoană îşi asumă în funcție de situație mai multe roluri.

Pentru asumarea rolurilor în cadrul unei echipe trebuie să ne asigurăm că folosim punctele forte în avantajul nostru şi că ne creăm oportunități pentru a gestiona cât mai bine punctele slabe, fiind conştienți de capcanele pe care le întâlnim şi pe care trebuie să le evităm.

Coordonatorii sunt cei care se concentrează pe obiectivele echipei, scot în evidență capabilitățile membrilor şi deleagă sarcini în raport cu acestea. Sunt încrezători, maturi, toleranți, autoritari şi dedicați scopurilor echipei. Coordonatorii iau decizii, le comunică membrilor, se asigură că au fost asimilate şi îi ajută pe ceilalți să se focalizeze pe sarcinile lor. De cele mai multe ori, aceştia îşi asumă cu multă seriozitate rolul de coordonator prin delegarea tuturor activităților și asumându-şi uneori doar sarcina delegării, putând crea tensiuni la nivel de echipă.

Modelatorul este dedicat realizării scopurilor şi se asigură în permanență că echipa rămâne concentrată pe sarcinile de îndeplinit. Este o persoană energică, pentru care victoria este cea mai importantă. Modelatorii sunt persoane dinamice şi extrovertite care îi stimulează pe ceilalți, adaptează regulile şi normele echipei pentru a deveni mai eficienți şi găseşte cele mai bune modalități de rezolvare a problemelor. Se asigură că toate ideile şi posibilitățile de atingere a obiectivelor sunt analizate şi încurajează perfecționarea continuă.

Privesc obstacolele ca pe o provocare şi au curajul să meargă înainte când toți ceilalți tind să renunțe. Riscă să devină deranjanți şi agresivi prin determinarea lor de a realiza orice activitate optim. După Belbin, prezenţa în echipă a doi sau mai mulţi modelatori poate duce la conflicte, supărări şi dispute interne.

Generatorul de idei este o persoană creativă, capabilă să rezolve problemele în moduri neconvenționale. Dacă se cere o idee inovativă, generatorul de idei este cel care o va livra. Este inteligent, cu o gândire neîngrădită, original şi în acelaşi timp cu o atitudine dominatoare. Nu se axează pe detalii, se preocupă doar de aspectele importante şi cu impact asupra rezultatelor finale, având de cele mai multe ori probleme de comunicare cu ceilalți membri ai echipei.

Fiind incapabili să se raporteze la toți membrii echipei şi să furnizeze toate detaliile necesare implementării ideilor noi, mai mulți generatori de idei într-o echipă pot duce la apariția neînțelegerilor. Generatorul de idei nu acceptă structurile clare şi de aceea, chiar dacă toți membrii echipei se află în etapa de implementare a unei idei acceptate de către toți, de comun acord, dacă descoperă alte modalități de atingere a rezultatului nu se sfieşte să întrerupă tot procesul şi să ceară implementarea propriei idei chiar şi în condiții presate de timp.

Analistul resurselor este cel care îi încarcă pe membrii echipei cu avânt, energie şi entuziasm la începutul şi pe parcursul desfăşurării activității prin dezvoltarea relațiilor şi a oportunităților din exteriorul echipei. Este un element de conexiune, preia şi dezvoltă ideile celorlalți, analizează posibilități de dezvoltare şi stabileşte contactele necesare, fiind o persoană sociabilă şi determinată. Lucrează bine în echipă cu generatorul de idei, pentru că deşi este lipsit de creativitate, are o bună capacitate de a prelua idei, a le analiza şi a ajuta la implementarea lor. Priveşte cu interes orice idee nouă, până în momentul în care i se prezintă o altă idee pe care o percepe ca fiind mai interesantă şi mai profitabilă. Rolul analistului de resurse îşi aduce aportul în dezvoltarea relațiilor cu alte echipe şi departamente. Nu este suficient ca o echipă să fie unită, ea trebuie să coopereze şi cu exteriorul. În caz contrar, coeziunea o să accentueze detaşarea de scopul organizațional, compromițând eforturile colective de îndeplinire a obiectivelor generale.

Implementatorii preiau sugestiile şi ideile membrilor echipei şi le transformă în acțiuni benefice scopului comun. Sunt capabili să construiască strategii practice, realizabile şi să le implementeze eficient. Sunt disciplinați, conştiincioşi, calculați, toleranți, încrezători, respectă regulile şi îşi însuşesc foarte bine principiile time-managementului. Sunt loiali echipei şi organizației din care fac parte şi îşi asumă sarcini şi responsabilități pe care ceilalți le evită. Sunt conservatori, inflexibili şi se abat cu greu de la propriile planuri şi idei.

Evaluatorul care monitorizează este rațional, prudent şi inteligent, al cărui scop principal nu este atingerea succesului. Îşi ia rolul de observator logic în serios, nu e părtinitor şi e capabil să descopere şi să analizeze toate opțiunile disponibile cu claritate şi imparțialitate. Are o vedere de ansamblu asupra rezolvării problemelor şi, analitic fiind, găseşte de fiecare dată soluția optimă. Este apt să evalueze propunerile concurente, este serios, cu el nu se poate apela la tertipuri emoționale, este răbdător pentru că are nevoie de timp să reflecteze asupra tuturor variabilelor, astfel contribuind de cele mai multe ori la luarea deciziilor importante. Totuşi, evaluatorii pot deveni critici, lipsiți de entuziam şi incapabili să îi inspire pe ceilalți. Sunt ochiul critic al unei echipe şi avem nevoie de ei pentru aprecierile imparțiale pe care le fac şi pentru analiza obiectivă a opțiunilor echipei în diferite etape.

Animatorii echipei au rolul de a ridica moralul grupului, încurajând contribuțiile tuturor membrilor la realizarea eficientă a sarcinii. Sunt buni ascultători şi diplomați, receptivi, cu simțul umorului, capabili să lucreze cu persoane dificile datorită sociabilității şi empatiei de care dau dovadă. Intervin eficient în aplanarea divergențelor pentru a-i ajuta pe membrii mai dificili să-şi canalizeze eforturile şi energia spre sarcinile şi rezultatele comune. Efectele benefice ale animatorului pot să treacă neobservate şi neapreciate până când echipa începe să intre în divergențe, momente în care nu se simte contribuția mică dar însemnată a celui care poate aplana conflictele. Pentru că ezită să ia decizii şi să întreprindă acțiuni care i-ar deranja pe ceilalți membri, animatorul nu e capabil să fie decisiv atunci când e nevoie.

Finalizatorii sunt perfecționişti, atenți la detalii şi la terminarea completă a sarcinii, muncesc consecvent, depun un efort deosebit pentru a se asigura că totul este în regulă, iar activitățile de care sunt responsabili sunt verificate în permanență. Se caracterizează printr-un puternic sentiment al nevoii de acuratețe şi preferă să îşi seteze standarde înalte de lucru decât să se ocupe de încurajarea şi motivarea celorlalți membri.

Pot deveni frustranți pentru colegi datorită grijii excesive pe care o acordă detaliilor şi prin refuzul de a delega sarcini care cred ei că nu pot fi îndeplinite de nimeni mai bine. Finalizatorii sunt eficienți în etapa de finalizare a unui task pentru a sesiza şi corecta la cele mai înalte standarde de calitate,erorile apărute.

Specialiştii sunt pasionați să se dezvolte şi să se perfecționeze într-un anumit domeniu. Contribuția lor este esențială pentru îndeplinirea sarcinilor echipei, fiind indispensabili în momentul în care sunt doar ei specializați pe domeniul respectiv. De obicei sunt introvertiți, unilaterali şi lipsiți de interes față de sarcinile şi responsabilitățile celorlalți.

În timpul studiului, Belbin a realizat importanța asumării tuturor rolurilor de către membri, pentru a fi o echipă de succes de la începutul activității şi până la finalizarea acesteia. Cheia eficienței este echilibrul.

Sursa: http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/

0 comentarii 3075 vizualizări

Comentarii

Adăugati comentariu

CAPTCHA
Introduceti codul din imaginea alaturata

Ne dorim ca toate comentariile care au loc pe portalul Cariere sa fie inteligente si interesante. Pentru a ne asigura ca scrieti la obiect, toate mesajele vor fi citite de catre editorii nostri si ar putea fi editate ca sa intruneasca criteriile noastre de claritate, lungime, si relevanta.

Noi cerem sa se respecte urmatoarele.
1. Fara anunturi de vanzare de produse sau servicii. Haideti sa mentinem aceasta zona ad-free.
2. Fara atacuri la persoana. In aceste conversatii dezbatem si criticam idei, nu pe oamenii din spatele lor.
3. Fara postari multimedia. Sunteti liberi sa le mentionati dar nu incercati sa le postati aici.

Toate textele devin proprietatea Cariere in urma publicarii dar editorii nu se fac raspunzatori pentru opiniile pe care le vehiculeaza autorii lor.

 
 
 
 
n/a

Urmărește Revista CARIERE

Abonează-te la newsletter