Gabriel Liiceanu

Gabriel Liiceanu - filozof, interpret și scriitor, director al Editurii Humanitas.
Gabriel Liiceanu este discipol al filozofului Constantin Noica și a fost decorat în 2012 cu Steaua României în grad de Ofițer.
 
Scrieri
 • Tragicul. O fenomenologie a limitei și depășirii, București, Ed. Univers 1975, Ed. Humanitas, 1993
 • Introducere în politropia omului și a culturii, București, Cartea Românească, 1981
 • Jurnalul de la Păltiniș, București, Cartea Românească, 1983, Ed. Humanitas, 1991
 • Epistolar, (în colaborare), București, Cartea Românească, 1988, Ed. Humanitas, 1996
 • Cearta cu filozofia, București, Ed. Humanitas, 1992
 • Apel către lichele, București, Ed. Humanitas, 1992
 • Despre limită, București, Ed. Humanitas, 1994
 • Itinerariile unei vieți: Emil Cioran – Apocalipsa după Cioran, București, Ed. Humanitas, 1995
 • Declarație de iubire, Ed. Humanitas, 2001
 • Ușa interzisă (Jurnal), București, Ed.Humanitas, 2002
 • Om si simbol. Interpretări ale simbolului în teoria artei și filozofia culturii, Ed. Humanitas, 2005
 • Despre minciună, Ed. Humanitas, 2006
 • Despre ură, Ed. Humanitas, 2007
 • Despre seducție, Ed. Humanitas, 2007
 • Povești de dragoste la prima vedere (în colaborare), Ed. Humanitas, 2008
 • Scrisori către fiul meu, Ed. Humanitas, 2008
 • Întâlnire cu un necunoscut, Ed. Humanitas, 2010
 • Întâlnire în jurul unei palme Zen, Ed. Humanitas, 2011
 • Estul naivităților noastre, Ed. Humanitas, 2012
 • 18 cuvinte-cheie ale lui Martin Heidegger, Ed. Humanitas, 2012
 
Lucrări publicate în străinătate:
 • "Zu Heideggers 'Welt'- Begriff im 'Ursprung des Kuntswerkes'." Kunst und Technik (Walter Biemel und Fr.-W. von Herrmann Herausg.), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann Verlag, 1989.
 • The Paltiniș Diary: A Paideic Model in Humanist Culture, Central European University Press, 2000
 • Itinéraires d'une vie, E. M. Cioran, ed. Michalon, 1995
 • Lectures de Ionesco, ed. L'Harmattan, 1996
 • Lectures de Cioran, ed. L'Harmattan, 1997
 • Apokalypsen enligt Cioran, Dualis Förlag, Ludvika, 1997
 • Dziennik z Păltinișu. Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej, Pograznicze, Sejny, 2001
 • De la limite: petit traité à l'usage des orgueilleux: essai, ed. Michalon, 1997
 • Le journal de Paltiniș: récit d'une formation spirituelle et philosophique, ed. La Découverte, 1999
 
Traduceri:
 • Platon, Hippias Maior, în Opere complete, vol. 2, București, Ed. Științifică, 1976
 • Platon, Euthydemos, în Opere complete, vol. 3, București, Ed. Științifică, 1978
 • Platon, Phaidros, în Opere complete, vol. 4, București, Ed. Științifică, 1980
 • Martin Heidegger, Originea operei de artă, (în colaborare cu Thomas Kleininger) Ed. Univers, 1981; ed. Humanitas, 1995
 • Martin Heidegger, Repere pe drumul gândirii (în colaborare cu Thomas Kleininger), Ed. Politica, 1987
 • Martin Heidegger, Introducere in metafizică (în colaborare cu Thomas Kleininger), Ed. Humanitas, 1995
 • Martin Heidegger, Ființă și timp (în colaborare cu Cătălin Cioabă), Ed. Humanitas, 2002